Kalite ve Çevre Politikamız

Kalite Politikamız

 1. Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kuruluş olmamızı sağlayan kalite yönetim sistemlerimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğinin sürekli iyileşmesini sağlamak,
 2. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli ürünler üretmek, satış öncesi ve sonrası destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmek,
 3. Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek,
 4. Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak;
 5. Kalite politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.

Çevre Politikamız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

 1. Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
 2. Ofis yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
 3. Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.
 4. Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek.
 5. Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.
 6. Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.

Firma Kapsamı: YOL ÇİZGİ BOYALARININ TASARIMI, ÜRETİMİ, SATIŞI VE UYGULAMASI, TRAFİK İŞARETLEMELERİ İÇİN PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, TRAFİK YATAY İŞARETLEME MALZEMELERİNİN VE ÇİZGİ MAKİNELERİNİN SATIŞI

kalite_ve_cevre_politikamiz