Kalite ve Çevre Politikamız

Kalite Politikamız

  1. Önce yasal ve ihale teknik şartnamesine uyarak müşteri beklentilerinin üstünde sonuçlarla müşterilerimizi memnun etmek.
  2.  Sürekli gelişim göstererek işimizi bir önceki günden daha kaliteli ve güvenli şekilde yapmaya çalışarak yarını mükemmelleştirmeye çalışmak.
  3.  Performansımızı sayılarla ölçüp gelişimimizi kanıtlamak.

 

Çevre Politikamız

  1. Boya üretimi işlemleri esnasında çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
  2. Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
  3. Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
  4. Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek ve destek vermek,
  5. Sürekli gelişmeyi sağlamak,
  6. Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.
kalite_ve_cevre_politikamiz