Gizlilik Politikası

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması
Kişisel bilgiler tek bir kişinin kimliğini belirlemek veya tek bir kişiyle iletişim kurmak için kullanılabilen verilerdir.

Stil Trafik ya da bir Stil Trafik bağlı şirketi ile iletişim kurduğunuz zaman kişisel bilgilerinizi sağlamanız istenebilir. Stil Trafik ve bağlı şirketleri işbu kişisel bilgileri birbirleri ile paylaşabilir ve işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanabilir. Ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve tanıtımımızı oluşturmak ve geliştirmek üzere işbu bilgiyi diğer bilgiler ile de birleştirebilirler. Kişisel bilgileri vermek zorunda değilsiniz, ancak vermemeyi tercih ettiğiniz takdirde, birçok durumda ürün veya hizmetlerimizi sunamayabilir ya da karşılaşabileceğiniz soruları yanıtlayamayabiliriz.

Aşağıda Stil Trafik’in toplayabileceği kişisel bilgi türleri ve bu bilgileri nasıl kullanabileceğimizi gösteren bazı örnekler yer almaktadır:

Topladığımız kişisel bilgi türleri
Stil Trafik ile irtibat kurduğunuzda veya hizmetleri ile ilgili işlem yaptığınızda adınızı, yazışma adresinizi, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, iletişim tercihlerinizi ve kredi kartı bilgilerinizi içeren çeşitli bilgiler toplayabiliriz. Stil Trafik, taleplerinizi yerine getirmek, ilgili ürün ve hizmetleri sağlamak veya dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla bu bilgileri kullanır.

Kişisel bilgilerinizi kullanma şeklimiz
Topladığımız kişisel bilgiler, sizi Stil Trafik'in son ürün ve hizmet duyuruları ve yaklaşan etkinlikleri hakkında bilgilendirmemizi sağlar. Posta gönderim listemizde yer almak istemiyorsanız, tercihlerinizi güncelleyerek istediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Kişisel bilgileri; ürünlerimizin, hizmetlerimizin, içeriklerimizin ve reklamlarımızın oluşturulmasına, geliştirilmesine, kullanılmasına, sunulmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmasının yanı sıra, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla da kullanmaktayız.
Kişisel bilgileri, Stil Trafik ürünlerini, hizmetlerini ve müşteri bildirimlerini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi dahili amaçlar ile de kullanabiliriz.
Bir çekilişe, yarışmaya ya da benzer bir promosyona katılırsanız verdiğiniz bilgileri, söz konusu programları yönetmek için kullanabiliriz.

Kişisel Olmayan Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması
Tek başına belirli bir kişi ile ilişkilendirmeye izin vermeyen biçimdeki verileri de toplayabiliriz. Kişisel olmayan bilgileri herhangi bir amaç için toplayabilir, kullanabilir, aktarabilir ve açıklayabiliriz. Topladığımız kişisel olmayan bilgilere ve bunları nasıl kullandığımıza dair bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir:

Müşteri davranışını daha iyi anlayabilmemiz ve ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve tanıtımımızı iyileştirmemiz için meslek, dil, posta kodu, bölge kodu, başvuru URL'si, konum, ürünün kullanıldığı zaman dilimi gibi bilgileri toplayabiliriz.
Bu bilgiler, müşterilerimize daha faydalı bilgiler sağlamamıza ve internet sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin hangi kısımlarının daha çok ilgi gördüğünü anlamamıza yardımcı olmak üzere birleştirilir ve kullanılır. Toplanılan veriler, bu Gizlilik Politikası’nın amaçları kapsamında kişisel olmayan bilgiler olarak değerlendirilir.
Arama sorguları da dahil hizmetlerimizi nasıl kullandığınız ile ilgili ayrıntıları toplayabilir ve saklayabiliriz. Bu bilgiler, hizmetlerimizin sağladığı sonuçların uygunluğunu artırmak için kullanılabilir. İnternet üzerinden sağladığımız hizmetlerin kalitesini korumamızı gerektiren belirli durumlar dışında, bu bilgiler IP adresinizle ilişkilendirilmez.
Uygulama geliştiricilerin, uygulamalarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için, açık izninizi alarak, aygıtınızı ve uygulamalarınızı nasıl kullandığınız ile ilgili verileri toplayabiliriz.
Kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirdiğimiz takdirde, birleştirilmiş bilgiler bu şekilde kaldığı sürece kişisel bilgiler olarak değerlendirilecektir.

Çerezler ve Diğer Teknolojiler
Stil Trafik'in internet siteleri, çevrimiçi hizmetleri, etkileşimli uygulamaları, e-posta iletileri ve reklamları; piksel etiketleri ve internet işaretçileri gibi "çerezleri" ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler, müşteri davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; bize internet sitemizin en çok hangi bölümlerinin daha çok ziyaret edildiğini gösterir, reklamların ve internet aramalarının etkinliğini kolaylaştırır ve ölçer. Çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgileri kişisel olmayan bilgiler olarak değerlendiririz. Bununla birlikte, İnternet Protokolü (IP) adresleri ya da benzer tanımlayıcılar, yerel kanun tarafından kişisel bilgi olarak değerlendirildikleri ölçüde, biz de söz konusu tanımlayıcıları kişisel bilgi olarak ele alırız. Benzer şekilde, kişisel olmayan bilginin, kişisel bilgi ile birleştirilmesi halinde birleştirilmiş bilgiyi, bu Gizlilik Politikasının amaçları dahilinde kişisel bilgi olarak ele alırız.

Çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız sağlayıcınıza danışın. Çerezler devre dışı bırakıldığında Stil Trafik internet sitesinin bazı özelliklerinin kullanılamayacağını lütfen unutmayın.

Çoğu internet hizmetinde geçerli olduğu gibi, bazı bilgileri otomatik olarak toplarız ve bunları günlük dosyalarında saklarız. Bu bilgiler İnternet Protokolü (IP) adreslerini, tarayıcı türünü ve dilini, İnternet servis sağlayıcısını (ISP), başvuran ve çıkış internet sitelerini ve uygulamalarını, işletim sistemini, tarih/zaman damgasını ve tıklama dizisi verilerini içerir.

Bu bilgileri, eğilimleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak için kullanırız. Stil Trafik, bu bilgileri pazarlama ve tanıtım hizmetlerinde kullanabilir.

Piksel etiketleri; e-postaları, müşterilerimizin okuyabileceği bir biçimde göndermemizi sağlar ve bize postanın açılıp açılmadığını bildirir. Bu bilgiyi müşterilere gönderilen iletileri azaltmak ya da elemek üzere kullanabiliriz.

Üçüncü Taraflara Açıklama
Stil Trafik; ürün ve hizmetleri sunmak üzere Stil Trafik ile birlikte çalışan stratejik ortaklara bazen belirli kişisel bilgileri verebilir. Kişisel bilgiler, Stil Trafik tarafından sadece ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve tanıtımımızı sağlamak ya da iyileştirmek için paylaşılacaktır; pazarlama amaçları için üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.

Hizmet Sağlayıcıları
Stil Trafik, kişisel bilgileri bilgi işlem, müşteri siparişlerini yerine getirme, ürün ve hizmetleri size ulaştırma, müşteri verilerini yönetme ve geliştirme, müşteri hizmeti sağlama, ürünlerimize ve hizmetlerimize olan ilginizi değerlendirme ve müşteri araştırması ya da memnuniyet anketlerini yürütme gibi hizmetler sağlayan şirketler ile paylaşır. Söz konusu şirketler, bilgilerinizi korumak ile yükümlüdür ve Stil Trafik'in faaliyet gösterdiği yerlerde bulunabilirler.

Kişisel Bilgilerin Korunması
Stil Trafik, kişisel bilgilerinizin güvenliğini ciddi bir şekilde sağlar. Stil Trafik ürünlerini, hizmetlerini kullanırken ya da bir forumda, sohbet odasında ya da sosyal ağ hizmetinde kişisel bilgi ve içerik paylaştığınızda, bu kişisel bilgiler ve içerik diğer kullanıcılar tarafından görülebilir, okunabilir, toplanabilir ya da kullanılabilir. Bu gibi durumlarda paylaşmayı veya bildirmeyi seçtiğiniz kişisel bilgilerden siz sorumlusunuz. Örneğin; bir forum gönderisinde adınızı ve e-posta adresinizi yayınlarsanız, söz konusu bilgi herkese açık olacaktır. Bu özellikleri kullanırken lütfen dikkatli olun.

Kişisel Bilgilerin Doğruluğu ve Saklanması
Stil Trafik kişisel bilgilerinizi doğru, tam ve güncel tutmanızı kolaylaştırır. Kanun icabı daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde kişisel bilgilerinizi, bu Gizlilik Politikası'nda özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca saklayacağız.

Üçüncü Taraf Siteleri ve Hizmetleri
Stil Trafik internet siteleri, ürünleri, uygulamaları ve hizmetleri; üçüncü taraf sitelerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin bağlantılarını içerebilir. Buna ek olarak, ürün ve hizmetlerimiz; üçüncü şahıslara ait ürünleri veya hizmetleri kullanabilir veya sunabilir. Üçüncü tarafların topladığı ve konum verileri ya da irtibat ayrıntıları gibi unsurları içerebilen bilgiler, söz konusu üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarına tabidir. Sizi işbu üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarını öğrenme konusunda teşvik ediyoruz.

Gizliliğinize Şirket Ölçeğinde Bağlılık Taahhüdümüz
Kişisel bilgilerinizin güvende olmasını sağlamak için Stil Trafik çalışanlarına, gizlilik ve güvenlik kurallarımızı bildiririz ve gizlilik önlemlerini şirket içinde tam olarak uygularız. Stil Trafik, Gizlilik Politikası'nı muhtelif zamanlarda güncelleyebilir. Politikalarda esasa ilişkin bir değişiklik yaptığımızda internet sitemizde güncellenmiş Gizlilik Politikası ile birlikte bir bildirim yayınlanacaktır.