Air Sprey Soğuk Yol Çizgi Makine İmalatı

Air Sprey Soğuk Yol Çizgi Makine İmalatı (Püskürtme Havalı Tabancalı Yol Çizgi Aracı)

Aracın bütün donanımları ve sahip olduğu sistemler Karayolları Trafik Kanunu, Araçların imal, Tadil ve Montajı Yönetmeliğine ve Taşıt Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Dizayn edilen Air Sprey Soğuk Yol Çizgi Makinelerimiz malzeme ve işçiliği, ileri mühendislik ve imalat uygulamaları ile belirlenen kalite ve standartlarda üretilmektedir.

Makine üzerindeki denk parça ve aksesuarlar, yapım model ve katalog parça numaraları bakımından numaralandırılmıştır.

Makine üzerinde bulunması gereken ve operatörün kullanacağı tüm ikaz ve talimat plakaları araç ile birlikte teslim edilmektedir.

Makinenin kullanma, bakım, periyodik bakım ve atölye tamir işleri için gerekli bütün bilgileri içeren kataloglar makine ile birlikte teslim edilmektedir.

 

Çalışma Sistemi: Çizgi Araçları 2 Bölümden oluşmaktadır.
1-Taşıyıcı Ünitesi
2-Yol Çizgi Ünitesi

1-Taşıyıcı Ünitesi:
Seçilecek Olan Kamyonun Özellikleri İdarenin veya Alıcının Araç üstü ekipmanı için istediği boya atma yöntemi ve Boya kapasitesine bağlı olarak seçilmesi önerilmektedir.

2-Yol Çizgi Ünitesi:
Air Sprey Soğuk Yol Çizgi Makinesi (Tank içine hava basıncı uygulama esaslı) olarak imal edilecektir.
Basınçlı hava ile çalışan (boya tabancaları, cam küreciği, pnömatik kontroller vb.) sistemlerin hava ihtiyacını sağlamak üzere platform üzerine monte edilmiş kompresör ünitesi olacaktır.

Araç üstü Çizgi Ünitesi Ekipmanları aşağıdaki gibidir:

1-KOMPRESÖR SİSTEMİ
2-BOYA TANKI-KAZANI KAPASİTESİ
3-CAM KÜRECİĞİ TANKI
4-BOYA TABANCA SİSTEMİ
5-CAM KÜRECİĞİ TABANCA SİSTEMİ
6-BOYA VE CAM KÜRECİĞİ PÜSKÜRTME TABANCA TAŞIYICILARI
7-YOL ÇİZGİ KONTROL ÜNİTESİ
8-OPERATÖR PLATFORMU
9-UYARI VE EMNİYET PANOSU
10-AKSESUARLAR VE STANDART TAKIMLAR

Seçilecek olan Kompresörün Türkiye Genelinde Servis Ağı hizmeti verebilecek şekilde temin edilmektedir

Kompresör Avrupa Birliği normlarına haiz olup, veri plakasında CE amblemi taşıyacaktır, ayrıca teslimatta kompresöre ait CE uygunluk belgesi idareye veya alıcıya teslim edilecektir.

Kompresörün çalışma basıncı 7 Bar (102 psig ), hava verimi en az 5 m3/dak olacaktır.